Werkwijze

U kunt zich telefonisch, per mail of via het contactformulier aanmelden bij mijn praktijk. Na de aanmelding bespreken we telefonisch kort uw reden van aanmelding en kunnen we inschatten of uw hulpvraag binnen mijn praktijk past. We kunnen dan ook over de werkwijze, de kosten en vergoeding door uw verzekeraar bespreken.

Na dit telefonische contact kan er, als dit passend lijkt, een eerste gesprek gepland worden. In dit gesprek maken we kennis en kunt u vertellen waarvoor u hulp zoekt. Tijdens circa 3 gesprekken (van 45-60 minuten) daarna wordt dieper ingegaan op uw klachten, hulpvraag en levensgeschiedenis.

Na de intakegesprekken schrijf ik een behandelplan waarin ook een diagnose wordt opgenomen. Tijdens de bespreking van dit behandelplan zullen u en ik samen bespreken of we het eens zijn over het plan en of er behandeling bij mij zal volgen of dat ik u iets anders adviseer. U kunt ook altijd zelf besluiten niet bij mij in behandeling te gaan. Ik stuur een samenvatting van het behandelplan aan uw huisarts, tenzij u aangeeft dat u hier bezwaar tegen hebt. Ik bespreek mijn (geanonimiseerde) behandelplannen regelmatig ter toetsing met collega’s.

Een psychotherapeutische behandeling bestaat uit gesprekken van 45 minuten, eens of twee keer per week of eens per twee weken. We werken volgens de werkwijze/methode en afspraken die we zijn overeengekomen in het behandelplan.

Lopende de behandeling zal regelmatig worden geëvalueerd en kunnen doelen worden bijgesteld. In ieder geval elk half jaar zal ik u digitaal een gestandaardiseerde vragenlijst toesturen (ROM). Tenzij u hiertegen bezwaar hebt, zal ik uw huisarts jaarlijks informeren over het verloop van de behandeling.

De behandeling wordt in overleg beëindigd. Het staat u altijd vrij de behandeling te beëindigen. Advies is om in het geval dat u de behandeling wilt beëindigen een aantal gesprekken de tijd te nemen om dit te bespreken.

Mocht u een klacht hebben, dan hoop ik dat u dit met mij bespreekt. Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van de LVVP via deze link.