Praktische informatie

Psychotherapie wordt (deels) vergoed door de zorgverzekering. Ik heb met een aantal zorgverzekeraars contracten afgesloten. Ik werk volgens de eisen van de beroepsgroepen en -verenigingen waar ik bij aangesloten ben. Hieronder leest u meer praktische informatie over de behandelingen.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebt u een verwijsbrief van uw huisarts nodig voor de gespecialiseerde ggz. Afhankelijk van hoe u verzekerd bent, krijgt u de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed.

Voor 2024 heeft Psychotherapie Cordia contracten afgesloten met:

– Menzis (Menzis en Anderzorg)
– VGZ (VGZ, IZA, UMC, Univé Zorg)
– Zilveren Kruis (Zilveren Kruis Zorgverzekeringen inclusief Pro
Life Zorgverzekeringen, Interpolis Zorgverzekeringen, FBTO
Zorgverzekeringen, De Friesland Zorgverzekeraar, Achmea
Zorgverzekeringen)
– Zorg en Zekerheid
– ASR (ASR en Ditzo)
– DSW (DSW, inTwente, Stad Holland)

Voor 2023 heeft Psychotherapie Cordia contracten afgesloten met:

– Menzis (Menzis, Anderzorg en VinkVink)
– VGZ (VGZ, IZA, UMC, Univé Zorg)
– Zilveren Kruis (Zilveren Kruis Zorgverzekeringen inclusief Pro
Life Zorgverzekeringen, Interpolis Zorgverzekeringen, FBTO
Zorgverzekeringen, De Friesland Zorgverzekeraar, Achmea
Zorgverzekeringen)
– ASR (ASR en Ditzo)
– DSW (DSW, inTwente, Stad Holland)

Als u bij een van bovenstaande verzekeraars verzekerd bent, kan de praktijk de kosten rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar factureren.

Als u bij een verzekeraar verzekerd bent, met wie de praktijk geen contract heeft afgesloten, is het van belang welke polis u hebt. Als u een zuivere restitutiepolis hebt, krijgt u 100% van de kosten van de behandeling volgens NZa-tarief vergoed. Sommige restitutiepolissen vergoeden 100% van het marktconforme tarief, dit ligt iets lager dan het NZa-tarief. U moet dan zo’n 10-20% van de kosten zelf betalen. Bij een naturapolis krijgt u zo’n 50-80% van het NZa-tarief vergoed. U ontvangt per maand een factuur die u zelf aan mij moet voldoen. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, dient u deze factuur in bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polis, krijgt u alle of een deel van de kosten vergoed. Het niet vergoede deel komt voor uw eigen rekening. Het verplicht eigen risico (in 2022 is dit € 385) is altijd voor eigen rekening. Ik adviseer u voordat u bij mij in behandeling gaat, contact op te nemen met uw zorgverzekeraar over de vergoeding van zorg door een niet-gecontracteerde zorgverlener en wat eventueel de overige voorwaarden zijn. Ook raad ik u aan om goed te kijken welke verzekering het beste bij uw situatie past, en eventueel over te stappen naar een andere verzekeraar of uw naturapolis om te zetten naar een restitutiepolis.

Bij sommige klachten wordt de zorg niet door de zorgverzekeraar vergoed, zoals bijvoorbeeld bij rouw, relatieproblemen of levensfase problematiek. In dat geval reken ik het NZa-tarief voor onverzekerde zorg van €117 (45 minuten gesprekstijd).

Jeugd

GGZ voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar wordt door gemeentes bekostigd. Ik heb geen contracten met gemeentes afgesloten. Dit betekent dat u de kosten voor behandeling onder de 18 bij mij zelf moet betalen. U krijgt maandelijks van mij een factuur. Neem voor de tarieven contact met mij op.

Vergoeding psychoanalyse

Psychoanalyse wordt niet door de zorgverzekering vergoed. Het tarief hiervoor wordt in overleg bepaald.

Afzeggen

Voor gemiste afspraken of afzeggingen minder dan 24 uur voor de afspraak, breng ik u €70,- in rekening. Uw zorgverzekeraar vergoedt dit niet.

Meer praktische informatie over de vergoeding van uw behandeling vindt u via deze link